Regulamin sklepu swiatfiran.pl

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

ŚWIAT FIRAN

 

§ 1. Warunki ogólne

 

1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Świat Firan, składania zamówień na produkty dostępne w  Sklepie Internetowym Świat Firan, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta oraz Sprzedawcy,

 

2. Sklep Internetowy Świat Firan jest zarządzany i prowadzony przez Sylwia S.C.

Dorota Sulkowska, Genowefa Sulkowska . z siedzibą w 09-200 Sierpc

ul. Wiosny Ludów 16, NIP 776-13-58-894, REGON 610330490 zwany dalej „Sprzedawcą”,

 

3.  Dane kontaktowe Firmy:

Sylwia S.C.

Dorota Sulkowska, Genowefa Sulkowska

ul. Wiosny Ludów 16

09-200 Sierpc

 

tel. +48 24 275 59 41

+48 501 531 800, +48 513 288 252

e-mail: sklep@swiatfiran.pl,

karnisze@swiatfiran.pl

 

numer gg: 9539640, 9783756

skype: sulkowski7

 

4. Sklep Internetowy Świat Firan  dostępny pod adresem http://swiatfiran.pl/ zajmuje się sprzedażą produktów znajdujących się w ofercie Sklepu za pośrednictwem sieci Internet,

5. Klient w razie jakichkolwiek pytań może kontaktować się z Obsługą Klienta poprzez formularz kontaktowy dostępny w serwisie pod adresem: http://swiatfiran.pl/contact.php.

 

§ 2. Warunki zawarcia umowy

 

1.Na złożenie zamówienia składa się:

a) Wybranie produktu/produktów do koszyka

Klient może wybrać  dowolne produkty znajdujące  się w ofercie Sklepu Internetowego Świat Firan, zaznaczając ilość produktów. Wybrane artykuły Klient  umieszcza do Koszyka za pomocą kliknięcia. W każdej chwili Klient może zmienić zawartość koszyka lub całkowicie go opróżnić. Aby potwierdzić zamówienie, należy kliknąć "Dodaj do koszyka’’.

b)  Wybór  sposobu dostawy,

c)  Wybór formy płatności ,

d)  Potwierdzenie zamówienia- Klient poprzez kliknięcie przycisku ”ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE” potwierdzasz  dokonuje zamówienia w Sklepie Internetowym. Klient otrzymuje e-mail potwierdzający zamówienie oraz zawierający podsumowanie zamówienia,

 

2. Zamówienia można składać również

a) wysyłając e-mail na adres:e-mail: sklep@swiatfiran.pl, karnisze@swiatfiran.pl

b)  telefonicznie, zamówienia telefoniczne przyjmujemy od poniedziałku do soboty: 


w godz. 8:30 - 17:00

nr telefonu: 24-275-59-41
w godzinach 9:00 - 20:00 
nr tel. 501-531-800

nr tel. 513-288-252

 

3. Zamówienia indywidualne należy kierować na adres e-mail: sklep@swiatfiran.pl, karnisze@swiatfiran.pl,

4. Zamówienia złożone w sobotę, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 

§ 3. Rejestracja

 

1.W celu rejestracji w Sklepie Internetowym Świat Firan  (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie internetowej: http://swiatfiran.pl/client-new.php?register,


2. Rejestracja w Sklepie Internetowym Świat Firan, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego Świat Firan, są nieodpłatne.  

 
3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym Świat Firan każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
  

§ 4. Składanie i realizacja zamówień

 

1. Do okresu realizacji zamówienia nie wlicza się dni wolnych od pracy u Sprzedawcy (dni ustawowo wolne od pracy),

2. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie do 7 dni roboczych  od momentu złożenia zamówienia,

3. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia na każ dym etapie składania zamówienia poprzez telefoniczny kontakt z Obsługą Klienta tel. +48 24 275 59 41, +48 501 531 800, +48 513 288 252 lub adres e-mail: sklep@swiatfiran.pl, karnisze@swiatfiran.pl.

  

§ 5. Warunki  i formy płatności  

 

1.W Sklepie dostępne są wyłącznie następujące formy płatności:

a) przelew tradycyjny na numer konta bankowego wpisując w  tytule przelewu numer zamówienia:

 

KONTO BANK Pekao S.A.
PL 22 1240 3204 1111 0000 2911 3761

 

Sylwia S.C.

właściciele: Dorota Sulkowska, Genowefa Sulkowska

ul. Wiosny Ludów 16

09-200 Sierpc

 

b) za pobraniem - płatność gotówką w miejscu dostawy, płatność następuje przy odebraniu towaru od kuriera/listonosza do rąk kuriera/listonosza,

c) gotówką- przy odbiorze osobistym w siedzibie Sklepu przez Klienta  uzgadniając wcześniej termin odbioru osobistego w siedzibie Firmy:

Sylwia S.C.

właściciele: Dorota Sulkowska, Genowefa Sulkowska

ul. Wiosny Ludów 16

09-200 Sierpc

 

d) przelew on-line z banku internetowego. Płatność zostanie dokonana on-line tzn. bezpośrednio ze Sklepu. Sprzedawca akceptuje przelewy on-line z następujących banków internetowych: 

Alior Bank S.A. (Płacę z Alior Bankiem)

Bank Millennium(Millennium)

Bank Pekao S.A (Pekao24Przelew)

Citibank Handlowy S.A. (Płacę z Citi Handlowy)

Invest-bank S.A.

Nordea Bank Polska S.A. (Płać z Nordea)

Inteligo (Płacę z Inteligo)

mBank (mTransfer) - Forma płatności jest obsługiwana przez IAI S.A..

Multibank (MultiTransfer) - Forma płatności jest obsługiwana przez IAI S.A..

PKO Bank Polski S.A. (iPKO)

 

e) Poprzez system płatności PayPal

 

2.Dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT) jest dołączany do każdej przesyłki, na płatność składa się cena produktu oraz koszt dostarczenia produktu.

 

 

§ 6. Dostawa

 

1. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej Siódemka  S.A. z siedzibą w 03-876 Warszawa,  ul. Matuszewska 14,  pod wskazany przez Klienta adres,

 

2. Zamówienia wysyłane poza granice Polski dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. Wysyłka będzie zrealizowana przez Pocztę Polską według cennika dostępnego na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A.,


3. Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem Poczty firmy kurierskiej Siódemka S.A. pod wskazany przez Klienta adres. Koszty wysyłki poza granice Polski ustalane są indywidualnie dla każdego zamówienia, po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem,

 

4. Koszty dostawy pokrywa Klient. Wysokość kosztu dostawy wskazana jest w Koszyku podczas procesu składania zamówienia.


 

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy

 

1.Odstąpienie od umowy przez Konsumenta odbywa się na zasadach określonych w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r. Nr 22, poz. 271 ze zm.).  Zgodnie z art. 7 ust.  w/w  Ustawy Klientowi  przysługuje jako Konsumentowi prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży zamawianych towarów bez podania przyczyny w terminie 10 dni, liczonym od dnia dostarczenia towaru Klientowi. W tym celu należy w wskazanym powyżej terminie 10 dni złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie i wysłać je na adres firmy: Sylwia S.C. Dorota Sulkowska, Genowefa Sulkowska, ul. Wiosny Ludów 16, 09-200 Sierpc lub na adres mailowy sklep@swiatfiran.pl lub karnisze@swiatfiran.pl,

 

2.Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Przykładowy wzór takiego oświadczenia dostępny jest w Sklepie internetowym pod adresem: http://swiatfiran.pl/pol_m_Dokumenty-do-pobrania-215.html,

 

3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty,

 

4. Postanowienia Regulaminu § 7 "Prawo odstąpienia od umowy" nie mają zastosowania w przypadku Klientów Sklepu nie będących Konsumentami.

 

§ 8. Reklamacja

1.  Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie Internetowym   w przypadku stwierdzenia, że dostarczony produkt  jest niezgodny z umową. Zgodnie z przepisami Ustawy z 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Sprzedawca odpowiada wobec Nabywcy będącego Konsumentem, za niezgodność towaru z umową w chwili dostarczenia towaru Nabywcy, 

 

2. Reklamacje należy kierować:

 a) pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy: Sylwia S.C. Dorota Sulkowska, Genowefa Sulkowska, ul. Wiosny Ludów 16, 09-200 Sierpc,

b) pocztą elektroniczną na adres: e-mail: sklep@swiatfiran.pl lub karnisze@swiatfiran.pl;

c) lub poprzez zgłoszenie reklamacyjne dostępne w serwisie pod adresem: http://swiatfiran.pl/pol_m_Dokumenty-do-pobrania-215.html;

 

3. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej (e-mail), w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia złożenia reklamacji,

4. Klient będący Konsumentem ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu internetowego o wadzie Towaru w ciągu dwóch miesięcy(  Zgodnie bowiem z art. 9  Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego) od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową,

5. Składając reklamację należy dostarczyć do  reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem   http://swiatfiran.pl/pol_m_Dokumenty-do-pobrania-215.html,. Zgłoszenie reklamacyjne dostępne na stronie stanowi jedynie wzór  zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 9. Prawa autorskie

1. Wszystkie materiały w Sklepie (opisy towarów, zdjęcia , elementy graficzne itd.) są własnością sklepu Świat Firan. Kopiowanie ich bez naszej zgody w celach komercyjnych (w całości lub części) jest naruszeniem praw autorskich, 

2.  Klienci mogą korzystać z materiałów wyłączenie w zakresie dozwolonego użytku osobistego w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.2006.90.631 ze zm.),

3. Jakiekolwiek korzystanie z materiałów niestanowiące dozwolonego użytku osobistego, o którym mowa w  § 9. pkt. 2  jest zabronione i stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich.

 

§ 10. Postanowienia końcowe

 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12/11/2013.

 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), Ustawy  z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe, Ustawy  z dnia 23 listopada  2012 r. prawo pocztowe,

 

3. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem Internetowym a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.),

 

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij